Metoda Montessori została opracowana przez doktora i pedagoga – Marię Montessori we Włoszech. Maria opracowała nowoczesną metodę i podejście do edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Metoda montessori, jest coraz częściej spotykana również w domach. 


Metoda Montessori - założenia 

Według metody montessori dziecko może i nawet powinno samodzielnie wybierać swoje zainteresowania. Także sposób nauki, jaki mu najbardziej odpowiada. Założeniem metody jest zaangażowanie wszystkich zmysłów. Ważny jest też fakt, że w tej metodzie nie ma określonych reguł, ani sposobów na naukę dziecka. Ponadto nauczyciel, czy rodzic jawi się w roli przewodnika, który ma za zadanie przeprowadzić dziecko przez sposób nauki i zabawy. Dobrany indywidualnie do każdego dziecka.


Jakie zabawki wykorzystać w metodzie montessori?

Użyteczne, inspirujące, ale przede wszystkim takie, które zainteresują dziecko.
Powinny być zatem kolorowe z ciekawymi elementami. Pamiętajmy, że to nauka przez zabawę. Dlatego ważne jest, aby takie zabawki umożliwiały rozwój umiejętności dziecka. 

Najlepsze zatem są do tego zabawki edukacyjne

Jak widać to zabawki, które są dobrze znane rodzicom i dzieciom. Zatem jeśli chodzi o zabawki, każdy chociaż jedną z nich ma w domu.


Montessori w domu

Żeby zacząć w domu naukę poprzez zabawę nie potrzeba wiele. Można skorzystać z tego, co aktualnie się w nim znajduje. Najprościej będzie zacząć od zabaw sytuacyjnych z dzieckiem. Pokazać, jak wyglądają domowe obowiązki i zachęcić do wspólnego ich wykonywania.

  • wspólne sprzątanie
  • gotowanie
  • pranie i jego segregowanie
  • wyrzucanie śmieci

Sporo można jeszcze wymienić codziennych obowiązków domowych, do których można zaangażować dziecko. Ważne jest, by wspierać malucha na każdym etapie zabawy-nauki.
Pociecha musi uczyć się samodzielności i samemu podejmować decyzje. Rolą rodzica/opiekuna jest dbanie i wspieranie dziecka w tej nauce, ale nie ingerowanie w sposób, który by tę samodzielność dziecku odbierało.