Metoda Montessori została opracowana przez doktora i pedagoga – Marię Montessori we Włoszech. Maria opracowała nowoczesną metodę i podejście do edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Metoda montessori, jest coraz częściej spotykana również w domach. 


Metoda Montessori - założenia 

Według metody montessori dziecko może i nawet powinno samodzielnie wybierać swoje zainteresowania. Także sposób nauki, jaki mu najbardziej odpowiada. Założeniem metody jest zaangażowanie wszystkich zmysłów. Ważny jest też fakt, że w tej metodzie nie ma określonych reguł, ani sposobów na naukę dziecka. Ponadto nauczyciel, czy rodzic jawi się w roli przewodnika, który ma za zadanie przeprowadzić dziecko przez sposób nauki i zabawy. Dobrany indywidualnie do każdego dziecka.


Jakie zabawki wykorzystać w metodzie montessori?

Użyteczne, inspirujące, ale przede wszystkim takie, które zainteresują dziecko.
Powinny być zatem kolorowe z ciekawymi elementami. Pamiętajmy, że to nauka przez zabawę. Dlatego ważne jest, aby takie zabawki umożliwiały rozwój umiejętności dziecka. 

Najlepsze zatem są do tego zabawki edukacyjne: 

Jak widać to zabawki, które są dobrze znane rodzicom i dzieciom. Zatem, jeśli chodzi o zabawki, to każdy chociaż jedną z nich ma w domu.


Montessori w domu

Żeby zacząć naukę w domu poprzez zabawę nie potrzeba wiele. Można skorzystać z tego, co aktualnie się w nim znajduje. Najprościej będzie zacząć od zabaw sytuacyjnych z dzieckiem. Pokazać dziecku, jak wyglądają domowe obowiązki i zachęcić do wspólnego ich wykonywania.

  • wspólne sprzątanie,
  • gotowanie,
  • pranie i jego segregowanie,
  • wyrzucanie śmieci.

Sporo można jeszcze wymienić codziennych obowiązków domowych, do których można zaangażować dziecko. Ważne jest, by wspierać malucha na każdym etapie nauki przez zabawę.
Pociecha musi uczyć się samodzielności i samemu podejmować decyzje. Rolą rodzica i opiekuna jest dbanie i wspieranie dziecka w tej nauce, ale nie ingerowanie w sposób, który by tę samodzielność dziecku odbierało.