STEAM to zabawki dla prawdziwego odkrywcy! Dzięki nim dziecko odkrywa świat nauki i dobrze się przy tym bawi. STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics odnoszą się do każdej z poszczególnych dziedzin: nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.

Podczas zabawy takimi zabawkami dzieci rozwijają umiejętności, które mogą wykorzystać w przyszłości. Między innymi są to: obserwacja, abstrakcja, rozpoznawanie i formowanie wzorów, myślenie wymiarowe, modelowanie, przekształcanie i synteza, komunikacja i umiejętność współpracy.


Na czym polega sukces zabawek STEAM?


Zabawki wyzwalają w dziecku wewnętrzną motywację i chęć poznania nauki w kreatywny i ciekawy sposób. Dziecko angażuje się w naukę poprzez zabawę. Jest to jedna z lepszych form zachęcenia dziecka do nauki i poznawania procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Ponadto u dzieci wykształca się wytrwałość, a także umiejętność radzenia sobie z błędami i niepowodzeniami. Uczymy dziecko, że popełnianie błędów jest normalną rzeczą, ale należy nauczyć się ich poprawiania i eliminowania w przyszłości.


Korzyści wypływające z zabawek STEAM:
  1. Uczą współpracy i umiejętności społecznych i emocjonalnych.
  2. Uczą dzieci jak podejmować zdrowe ryzyko.
  3. Wykształcają pewność siebie i odwagę, która zaowocuje w przyszłych przedsięwzięciach (w tym w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii, matematyki).
  4. Usprawniają funkcje poznawcze i wykształcają umiejętności logicznego myślenia.
  5. Zabawki mogą zachęcać dzieci do odkrywania własnych talentów i rozwijania pasji poprzez zabawę.
  6. Uczą dzieci rozwiązywania problemów, głębokiego myślenia i cierpliwości.
  7. Pobudzają u dziecka kreatywność, intuicję i wyobraźnię.
Dzięki wykorzystaniu zabawek STEAM dziecko niewątpliwie nabywa umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości. Pomogą mu zrozumieć otaczający go świat, a także zachowania i interakcję między ludzkie.

Przejrzyj naszą kategorię zabawki STEAM.